CoffeeMeister

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

GDPR - Persondatalov

GDPR

Databeskyttelseserklæring og samtykke til anvendelse af data hos www.CoffeeMeister.dk

Mix-Meister ApS vil i dette dokument gerne informere dig om, hvordan vi indsamler og anvender dine data på vores side. CoffeeMeister.dk gør alt hvad vi kan for, hele tiden at være opdaterede på alle bestemmelser og lovgivning på området omhandlende, dine personfølsomme oplysninger

Afsnit 1. Ansvarlig dataindsamler og rettigheder for de berørte

Den ansvarlige for dataindsamling, behandling og anvendelse af dine personfølsomme oplysninger i henhold til den føderale lovgivning om databeskyttelse er Mix-Meister ApS Hesselbjergvej 9, Port 4, 5953 Tranekær Cvr.: 38404938. Mix-Meister ApS kan kontaktes vedr. persondata via nedenstående kontaktoplysninger:

Tlf.: 31701112

E-mail: Info@Mixmeister.dk

Du kan til enhver tid modtage gratis information om de oplysninger, vi har gemt om dig, samt gøre din ret til berigtigelse, spærring, udlevering eller sletning af dine oplysninger gældende. I dette tilfælde skal du henvende dig via de ovennævnte kontaktoplysninger.

Såfremt du helt eller delvist og i henhold til disse databeskyttelsesbestemmelser vil gøre indsigelse mod Mix-Meisters indsamling, behandling eller anvendelse af dine oplysninger, kan du ligeledes sende din indsigelse via e-mail til ovennævnte e-mailadresse.

Afsnit 2. Indsamling, behandling og anvendelse af personfølsomme oplysninger

Personfølsomme oplysninger er angivelser af saglige eller personlige forhold for en bestemt eller identificerbar person. Herunder hører eksempelvis dit navn, dit telefonnummer, din adresse såvel som samtlige lagerdata, som du meddeler os ved afgivelse af en ordre på vores webshop.

Du skal først angive din faktura- samt leveringsadresse, når du gennemfører en bestilling. Til din bestilling har vi brug for korrekte navne-, adresse- og betalingsoplysninger for dig. Vi har brug for din e-mail, så vi kan bekræfte modtagelsen af din bestilling og forsendelsen af denne samt generelt, så vi kan kommunikere med dig. Vi bruger desuden din e-mailadresse til din identifikation (som loginnavn), når du logger ind på en eventuel kundekonto.

Alle disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan overholde den aftale du indgår med CoffeeMeister.dk, i det øjeblik du ligger en ordre på vores shop.

2.1 Kundekonto

Du har mulighed for på Mixmeister.dk, at oprette en kundekonto. Det vil sige en passwordbeskyttet konto med oplysninger om tidligere handler, specialpriser til dig som kunde osv. Du kan samtidig selv redigere dine personlige oplysninger hvis der skulle ske ændringer i disse, eller ændre oplysninger til nyhedsbrev eller afmeldelse af samme.

2.1.1 Oprettelse af en kundekonto

Følgende oplysninger er obligatoriske at angive ved tilmeldingen til en kundekonto (obligatoriske angivelser): 

  • Din e-mailadresse
  • Dit password
  • Dit fornavn
  • Dit efternavn
  • Samtykke til databeskyttelsesbestemmelser

2.2 Indsamling, behandling og anvendelse af dine personfølsomme oplysninger

Vi indsamler, behandler og gemmer oplysninger for at kunne afvikle dit køb, herunder eventuelt senere ydelser (for eksempel: Nyhedsbrev), den tekniske administration, egne marketingformål (mere information om dette under punkt 2.3) samt til hindring af strafbare handlinger og bedrageri.

Dine personfølsomme oplysninger videregives kun til tredjepart for så vidt dette er tilladt ifølge loven, herunder til afvikling af aftaler eller afregning, til marketingformål eller hvis du har indvilliget i dette på forhånd. For at kunne håndtere din ordre sker der videregivelse af dine oplysninger til eksempelvis Transportvirksomheder, Logistikvirksomheder, banker, revisor og tilsvarende. Alle disse underleverandøren, er underlagt en datapolitik, hvor de kun er berettiget til at anvende din data til formål for din aftale med Mixmeister.dk.

2.3 Anvendelse af dine oplysninger til annonceringsformål

Udover behandlingen af dine oplysninger til afvikling af dit køb hos Mixmeister.dk, anvender vi også dine oplysninger til de følgende formål: At forbedre din købsoplevelse permanent og udforme den brugervenligt og individuelt til dig; at kommunikere med dig om dine bestillinger samt om bestemte produkter eller marketingkampagner; og at anbefale produkter eller tjenesteydelser til dig, som kunne have din interesse.

Til dette bruger vi forhåndenværende informationer, som eksempelvis bekræftelser af modtagelse og læsning af e-mails, informationer om den enhed, der anvendes af dig, din forbindelse til internettet, operativsystem og platform, dato og tid for besøget på hjemmesiden, eller produkter du har kigget på samt informationer, som vi har modtaget fra dig (herunder automatisk formidlede eller genererede informationer). Derudover anvender vi også din bestillingshistorik. 

Du kan til enhver tid helt eller delvist gøre indsigelse mod anvendelsen af dine personfølsomme oplysninger til annonceringsformål, uden at der opstår andre formidlingsomkostninger end omkostningerne ifølge basistarifferne. En meddelelse i tekstform via kontaktoplysningerne, som nævnes under Punkt 1 (e-mail) er tilstrækkeligt til dette.

2.3.1 Nyhedsbrev

Til fremsendelse af nyhedsbrevet anvender vi den e-mailadresse, du har angivet, og kræver til dette din bekræftelse på at du, som indehaver af e-mailadressen, er indforstået med modtagelsen. Vi benytter en ekstern udbyder til oprettelse og afsending af nyhedsbrev. Denne udbyder er underlagt forpligtigelse til, kun at benytte dine oplysninger til formål, at fremsende nyhedsbreve fra CoffeeMeister.dk

Skulle du senere hen ikke længere ønske at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid frasige dig dette. En meddelelse i tekstform via kontaktoplysningerne, som nævnes under Punkt 1 (e-mail) er tilstrækkeligt til dette. Du finder naturligvis også et link til afmelding i hvert nyhedsbrev.

2.3.2 Bannerannoncering

Vi bruger også de indsamlede oplysninger under dit besøg til at vise dig såkaldte bannerannoncer. Her drejer det sig om visning af annoncer, som vi tilkobler på tredjepartssider. Dette sker for det meste ved anvendelse af såkaldte cookies eller pixels. Det er vores mål at udforme annoncetilbuddet mere anvendeligt og interessant, og derfor ser du i forbindelse med bannerannonceringen fortrinsvis produkter, som du allerede har set på vores side, eller produkter, som ligner de produkter du har set (såkaldt remargeting). Som en del af bannerannonceringen arbejder vi udelukkende med pseudonyme data; informationer i klart sprog om din person (f.eks. dit navn eller din e-mailadresse) indsættes ikke i cookies.

Du finder yderligere informationer om cookies, pixels og remargeting under Punkt 4 og Punkt 7 i disse bestemmelser.

2.3.4 Konkurrencer, markedsresearch og opinionsundersøgelser

Ved konkurrencer anvender vi dine oplysninger til underretning om gevinster og til annoncering af vores tilbud. Du finder detaljerede indikationer i deltagelsesbetingelserne for den pågældende konkurrence.

Vi anvender derudover dine oplysninger til markedsresearch og opinionsundersøgelser. De oplysninger, der indsamles som en del af markedsresearch og opinionsundersøgelser, anvendes ikke af os til annonceringsrelaterede formål. Du finder detaljerede indikationer (særligt om analyse af dine angivelser) som en del af den pågældende spørgeundersøgelse hhv. der, hvor du foretager dine angivelser. Dine svar på spørgeundersøgelser videregives ikke til tredjepart og offentliggøres ikke.

Du kan til enhver tid helt eller delvist gøre indsigelse mod anvendelsen af oplysninger til markedsresearch og opinionsundersøgelser, uden at der opstår andre formidlingsomkostninger end omkostningerne ifølge basistarifferne. En meddelelse i tekstform via kontaktoplysningerne, som nævnes under Punkt 1 (e-mail) er tilstrækkeligt til dette. Du finder naturligvis også et link til afmelding i alle e-mails vedrørende spørgeundersøgelser.

Afsnit 3. Sikkerhedsbrud og klageinstans

Ved eventuelt sikkerhedsbrud (Hacking eller anden lækning af data), er det Mix-Meister ApS ansvar, at informere de eventuelle implicerede parter og datatilsynet indenfor 72 timer.

Der er mulighed for at klage til Datatilsynet på følgende link.: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/ hvis ikke du mener, at Mix-Meister ApS udfylder vores rolle godt nok eller på anden måde ikke overholder Dataforordningens bestemmelser.

Afsnit 4. Cookies

Afsnit 5. Logfiler

Ved hver adgang til Coffeemeister.dk formidles data om brugen via den pågældende internetbrowser og gemmes i protokolfiler, de såkaldte server-logfiler. De herved lagrede dataposter indeholder de følgende data: Dato og klokkeslæt for hentning, navnet på den hentede side, IP-adresse, referrer-URL (oprindelses-URL, hvorfra du er kommet til websiderne), den overførte datamængde, samt produkt- og versionsinformationer for den anvendte browser. Vi analyserer disse logfil-dataposter, for at forbedre vores tilbud og Mixmeister.dk yderligere og for at gøre dem mere brugervenlige, for hurtigere at finde og afhjælpe fejl samt for at styre serverkapacitet. Samtidig bruger vi logfil-dataposterne til at afværge angreb på Mixmeister.dk, f.eks. i form af såkaldte Distributed Denial of Service-Attacks, som sigter mod at blokere adgangen til Mixmeister.dk via en overbelastning af forespørgsler.

6. Webanalyse

For konstant at forbedre og optimere vores tilbud, anvender vi såkaldte tracking-teknologier. Til dette formål anvender vi tjenesteydelserne fra Google Analytics.

6.1 Google Analytics

Dette website benytter Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste under Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics anvender metoder, som muliggør en analyse af din anvendelse af websitet, som for eksempel såkaldte „cookies“, tekstfiler, der gemmes på din computer. De genererede informationer om din anvendelse af dette website overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der. På grund af aktiveringen af IP-anonymiseringen på dette website forkortes dermed IP-adressen før fremsendelse inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater under aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. Den anonymiserede IP-adresse, der fremsendes fra din browser som en del af Google Analytics, sammenføres ikke med andre data hos Google.

Du kan hindre registreringen af de oplysninger, der genereres af denne cookie og refererer til din brug af websitet (inkl. din IP-adresse), til Google samt behandlingen af disse oplysninger hos Google, ved at downloade og installere den tilgængelige browser-plugin via det følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk.

Alternativt til denne browser-plugin kan du klikke på dette link, for at hindre registreringen hos Google Analytics i fremtiden på dette website. Derved indsættes en opt out-cookie på din enhed. Sletter du dine cookies, skal du klikke på linket igen.

Afsnit 7. Remarketing og dataindsamling via tredjepart til bannerannoncering

Som en del af remarketing , bannerannoncering og nyhedsbreve betjener vi os af services fra tredjepart, som indsætter cookies på vores side. Det drejer sig herved om de følgende udbydere:

Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; www.google.com/intl/dk/policies/technologies/ads/

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; www.facebook.com/about/privacy

Bambora Danmark A/S Sverigesgade 5, 1. 5000 Odense C www.bambora.com/da/dk/

The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA www.mailchimp.com

Visual website optimizer USA 142 W. 36th St, 11th Floor New York, NY 10018 www.vwo.com/

Afsnit 8. Sikker dataoverførsel

Dine personlige oplysninger overføres hos os sikkert via kryptering. Dette gælder naturligvis også for din bestilling og også for kundelogin. Vi betjener os herved af kodningssystemet TLS (Transport Layer Security) hhv. SSL (Secure Socket Layer).

Desuden sikrer vi vores websider og øvrige systemer gennem tekniske og organisatoriske tiltag mod tab, destruktion eller uautoriserede personers adgang, modifikation eller udbredelse af dine oplysninger. 

Afsnit 9. Sletning af dine data.

Mix-Meister ApS opbevarer dine data i 5 år fra din sidste aktivitet som kunde, af regnskabsmæssige årsager. Herefter slettes alla data automatisk.

Afsnit 10. Databehandler og databehandleraftaler

Mix-Meister ApS har indgået databehandler aftaler med alle tilknyttede databehandlere, eksempelvis Pr-firmaer, Hosting, udviklere, revisorer osv. Fælles for alle disse databehandlere er, at de udelukkende behandler data på vegne af Mix-Meister ApS, de behandler derfor aldrig data til egne formål og må derfor ikke bruge de overladte oplysninger til andet end udførelsen af opgaver udstykket af Mix-Meister ApS  

Vi er i gavehumør

b2b kunde

Gratis gave til dig

 

Hos Coffeemeister får du fri fragt hvis du handler for mere end 449 kr.

 

Vi vil gerne forkæle dig lidt ekstra. Få en gave med hvis du handler for over 500kr. 

 

 

 

Skriv “Kaffe” i kommentarfeltet når du gennemfører din ordre.  

God shopping – Hilsen Louise, Cathrine og Kristina

Pop up for Cofeemeister

Bestiller du for over 449kr så giver vi fragten!

 

Vi tilstræber os på at alle ordrer sendes senest hverdagen efter du har lagt din bestilling. 

 

Typisk vil din pakke være fremme mellem 1-3 hverdage.

Vi vil gå langt for at glæde vores kunder. Og vi er derfor stolte af vores kundebedømmelser. 

 

Hvis du vil give coffeemeister en bedømmelse, eller læse om andres oplevelser – så kan du gøre det på vores facebookside eller følge linket her – TAK!

God shopping - coffeemeister